Kancelaria Radcy Prawnego

Paulina Hans-Bielut

Zakres usług

h

Prawo cywilne

Prawo nieruchomości

i

Sprawy rodzinne

Sprawy rozwodowe i małżeńskie

Sprawy spadkowe

n

Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych

Prawo administracyjne i samorządowe

~

Windykacja należności

O Kancelarii

Kancelaria prawna świadczy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych jak i zapewnia obsługę podmiotów gospodarczych: spółek, stowarzyszeń, fundacji. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami pomocniczymi gminy, Domami Pomocy Społecznej i podmiotami leczniczymi.

Zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne w związku prowadzeniem działalności gospodarczej, realizowaniem projektów inwestycyjnych, zawieraniem umów.

Reprezentujemy naszych Klientów w pełnym zakresie spraw sądowych, na każdym szczeblu sądownictwa. Najczęściej występujemy w zakresie własnej specjalizacji, jednakże dzięki nawiązanej współpracy ze specjalistami dla poszczególnych dziedzin prawa, powierzone nam sprawy Naszych klientów trafiają zawsze do właściwych osób.

Pomagamy nie tylko w rozwiązaniu sporów sądowych czy administracyjnych, ale także na wczesnych etapach przedsądowych poprzez uczestnictwo w pertraktacjach ugodowych. Aby być bardziej dostępnym dla naszych Klientów prowadzimy obecnie dwa biura prawne: stale i stacjonarnie w Wieliczce, a terenowo także w Raciechowicach, tak aby usługi prawne były na wyciągnięcie ręki w każdej dogodnej dla Państwa chwili i z poszanowaniem Państwa czasu i kosztów.

Współpraca interdyscyplinarna
Celem kompleksowego załatwienia spraw prawnych Kancelaria stale współpracuje ze specjalistami w tym:

 

  • kancelariami notarialnymi i komornikami
  • biurami rachunkowymi
  • geodetami
  • rzeczoznawcami majątkowymi

Z uwagi na potrzebę rynku Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi i adwokatami praktykujących w wąskich, specjalistycznych dziedzinach prawa. Biuro Kancelarii wspomagają także aplikanci odbywający szkolenie przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Zasady wynagrodzenia

Indywidualnemu uzgodnieniu podlegają zarówno zakres świadczonej usługi prawnej jak wysokość oraz sposób zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy. Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria dokonuje analizy problemu klienta, oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Mając na względzie rodzaj sprawy w stosunku do kosztów obsługi prawnej, Klient może zlecić prowadzenie jej w całości, ale także reprezentację na określonych jej etapach lub też sporządzenie jednego lub kilku pism.

W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy wysokość wynagrodzenia jest:

  • stała (ryczałt) to jest w kwocie ustalonej z góry za wykonanie sprawy lub danej czynności.
  • zależna od czasu pracy
  • w kwocie ustalonej z góry za np. każdą godzinę pracy prawnika
  • w formie miesięcznego ryczałtu – z limitem godzin lub bez limitu.

Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty lub jego uzależnienie w części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).

Kontakt

Kancelaria Prawna

Telefon komórkowy: 660 684 444

Telefon stacjonarny: 12 353 93 78

ul. Tadeusza Kościuszki 36a/12 (piętro 2)
32-020 Wieliczka

Biuro terenowe: 32-415 Raciechowice 140

Dane szczegółowe

i

NIP: 737 196 84 03

Rachunek Bankowy Kancelarii: Alior Bank:
82 2490 0005 0000 4500 9157 9900

Krótka nota o właścicielu Kancelarii

Paulina Hans-Bielut Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia prawnicze ze specjalizacją w zakresie prawa pracy a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Posiada doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami w Sekcji Prawa Konstytucyjnego przy Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jako wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, redaktor naukowy serii książek pt.”Prawo konstytucyjne. Kazusy z rozwiązaniami”, Wydawnictwo Zakamycze. Absolwentka The Regency School of English in Ramsgate, England. Uczestnik zajęć w Instytucie Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, na wydziale Prawo Kanoniczne a także na studiach podyplomowych „Prawo Medyczne i Bioetyka” w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń dla kadr potwierdzonych certyfikatami ukończonych kursów. Odbyła praktykę sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Wieloletni pracownik kancelarii prawnej i organów administracji samorządowej, obecnie prowadzi własną Kancelarię Prawną. Posiada praktykę w zakresie postępowań cywilnych i gospodarczych, a także doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych samorządu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie administracyjnym. Prowadzi m.in. sprawy małżeńskie (rozwody, separacje), majątkowe, sprawy spadkowe, opiekuńcze, o alimenty, sprawy dotyczące nieruchomości. Posiada pełne uprawnienia do występowania w sprawach sądowych na wszelkich jego szczeblach.